Ida Ratu saking luhur.
Kawula nunas lugrane.
Mangda sampun titiang tanwruh.

Mengayat Bhatara mangkin.
Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina.
Sami sampun puput. Pratingkahing saji.

Asep menyan majagau.

Cendana nuhur dewane,
Mangda Ida gelis rawuh.

Mijil saking luhuring langit.
Sampun madabdaban sami.

Maring giri meru reko.
Ancangan sadulur, sami pada ngiring.

Bhatarane saking luhur.

Nggagana diambarane.
Panganggene abra murub.

Parekan sami mangiring.
Widyadara-widyadari, pada madudon-dudonan,
Prabhawa kumetug.

Angliwer ring langit.

 

Taken from : kidung Dewa Yadnya [ Kidung Warga Sari ]