Majapahit

Maburing ati ing angkaso biru
Kulo nyuwun majapahit tansah jagi kawula

Ngindang-ngindang ke langit biru
Mogi-mogi wenten ring lamunane
Paican Ide Shang Hyang widhi
sane titiang rase ring jagate
Suare ring Majapahit sekadi gending surgawi

Rauh tresnane sareng kenyem ane
Ngantos Semeng…
Wusan sabeh rasa tresnane
sampun ngalih sidek wengi
Sidek wengi ….. Sidek wengi

Cakranegara  30 November 2007
Mantra