Happiness in D Major

*
Sukania harja winangun
Winarna sari
Rumrumning puspa priyaka
Ingolin tangi
Sampuning riris sumahur
Munggwing Srengganing rejeng

[ Based on Pupuh Warga Sari ]