LYRICS 2017-09-08T10:05:49+00:00

Take The Journey with Suaramantra Word

Sekar Agung

By |

Ida Ratu saking luhur. Kawula nunas lugrane. Mangda sampun titiang tanwruh. Mengayat Bhatara mangkin. Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina. Sami sampun puput. Pratingkahing saji. […]

Asatoma

By |

Asatoma *Om Asato Ma Sad Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrtyor Ma Mrtam Gamaya [ *Based on Aksyupanisad  ] Cakranegara   November 2007 Mantra

The Wind

By |

The Wind You ask me why I can’t believing you You ask me why my dream  has empty Just like bird without song I wish any word turn to bird wings If I could reach [...]

The way Back Home

By |

The way Back Home *De ngaden awak bise.. Depang anake ngadanen Geginane buke nyampat Ilang luhu tumbuh luhu [ * Based on Pupuh Ginanti ] I been waiting for the past I been waiting for [...]

Tasmat

By |

*Tasmat pranamya pranidhaya kayam prasadaye tvam aham isam idyam, piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyayarhasi deva sodhum. [ Based on Bhagawad Gita XI -44 ]

Hapiness in D Major

By |

* Sukania harja winangun Winarna sari Rumrumning puspa priyaka Ingolin tangi Sampuning riris sumahur Munggwing Srengganing rejeng [ Based on Pupuh Warga Sari ]